حسابگر بازرگانی

موجود در انبار: خیر


(تعداد رای: 10)

امکانات برنامه

حسابداری

 • قابلیت تعیین ساختار کدینگ حساب‌ها و تعریف تعداد نامحدود حساب‌های مشتریان، بانک‌ها، نمایندگان، هزینه‌ها، درآمدها، صندوق، اسناد دریافتنی و پرداختنی و …
 • حسابداری چند سطحی همراه با ۲ سطح شناور دلخواه تفصیلی واحد (همراه با گروه تفصیلی واحد) و مرکز هزینه جهت صدور اسناد حسابداری بصورت مستقیم یا اتوماتیک.
 • مشاهده حساب‌ها به صورت نمودار درختی و امکان تعریف و جستجوی حساب در این محیط.
 • تعریف و گروه‌بندی مراکز هزینه (Job Costing) و پروژه‌ها به تعداد نامحدود برای مدیریت حساب‌های پیمانی و قراردادها.
 • صدور سند موقت (پیش نویس) و تبدیل آن به سند مالی.
 • امکان تعریف عطف سند (شابلون سند) برای عملیات روزانه سیستم و امکان اعمال پیش‌فرض سند برای هر عملیات.
 • مشاهده و اصلاح منبع عملیات مربوط به هر سند.
 • نگهداری اطلاعات در دوره‌های مالی متعدد.
 • تعریف سند افتتاحیه و اعمال مانده حساب‌های اول دوره و موجودی کالا در سیستم.
 • عملیات بستن حساب‌ها به سه صورت اتوماتیک، بستن با حساب‌های دلخواه و صدور سند اختتامیه به صورت دستی.
 • ایجاد سند افتتاحیه برای دوره مالی بعد به صورت اتوماتیک و انتقال اطلاعات به دوره جدید.
 • اعمال تیک کنترل سند و امکان فعال‌سازی عدم تغییر سندهای دارای تیک کنترل.
 • ثبت اطلاعات جزیی هر طرف حساب مانند تلفن، موبایل، فکس، شماره ملی، کد اقتصادی، سطح تخفیف، محل، درصد تخفیف پیش‌فرض، شماره حساب بانکی، تعداد روز تسویه، توضیحات اضافی و نگهداری فایل پیوست برای هر شناسه.
 • تعیین حساب‌های پیش فرض برای صدور سند اتوماتیک در بخش‌های انبار، اسناد دریافتنی و پرداختنی و…
 • مرتب‌سازی اسناد بر اساس ردیف‌های بدهکار و بستانکار به صورت گروهی.
 • قابلیت ترکیب تاریخی اسناد با امکان جداسازی اسناد مربوط به فاکتورها و انتخاب محدوده زمانی.
 • ثبت اسناد حسابداری (قطعی نمودن اسناد) و امکان برگشت از ثبت توسط کاربر سوپروایزر.
 • مدیریت ستون‌های سند (امکان غیر فعال‌سازی ستون‌های محیط سند) و امکان حذف و اضافه فیلدهای اطلاعاتی به دلخواه کاربر.
 • مشخص‌کردن روزهای هفته برای بازدید یک حساب (سرکشی)

 

معرفی کالا و انبارداری

 • تعریف تعداد نامحدود انبار همراه با کد با امکان تعیین حساب‌های اختصاصی (حساب اقلام موجودی، تعدیل انبار، حساب کالای ساخته شده، بهای تمام شده، خرید و فروش، برگشتی‌ها و… ) به تفکیک برای هر کالا یا انبار و یا حساب‌های پیش فرض برای کلیه انبارها و استفاده از این حساب‌ها هنگام صدور سند اتوماتیک فاکتور.
 • معرفی تعداد نامحدود کالا با گروه‌بندی چند سطحی (نمودار درختی)، نگهداری اطلاعات کدینگ به صورت عدد، حروف یا ترکیبی، چندین بارکد، اطلاعات فنی، وزن، حجم، عرضه کننده کالا، تاریخ ایجاد، نماینده فروش، توضیحات اضافی کالا، انبار پیش‌فرض کالا و …
 • تعیین اولویت ارتباط اتوماتیک حسابداری و انبارداری بر اساس کالا، انبار و یا پیش فرض‌ها.
 • صدور سند اتوماتیک عملیات مالی مربوط به انبارها و تعریف عطف سند عملیات انبارها مانند حواله، رسید، تعدیل اضافی، نقصانی و انتقال.
 • تعیین ۵ سطح قیمت فروش برای هر کالا به منظور فروش کالا با قیمت‌های مختلف (عمده‌فروشی، خرده‌فروشی و …)
 • تعیین عکس و پیوست برای کالاها و استفاده از آن در طراحی فاکتورها، چاپ و سایر گزارشات.
 • امکان تغییر سطوح قیمت فروش به صورت تکی، گروهی و یا لیستی به صورت درصد و یا قیمت ثابت.
 • امکان دسترسی به سطوح قیمت هر کالا در فاکتور شامل ۵ سطح قیمت واردشده، فی بر اساس فرمول، فی میانگین، فی خرید یا آخرین فی فروش کالا.
 • تعیین مالیات و عوارض بر ارزش افزوده برای کالاهای مشمول و تعیین کالاهای معاف، انتخاب مقادیر از لیست تعریف‌شده و به‌روزرسانی درصد تعیین شده سال طبق قوانین دارایی به صورت گروهی یا موردی.
 • امکان تعریف سریال برای هر کالای مورد نظر و قابلیت تعریف سریال تجمعی کالا برای خرید و فروش انبوه.
 • تعریف دسته‌ای کالا بر اساس مشخصات تعریف‌شده توسط کاربر همانند رنگ، اندازه، برند و مشخصات دیگر کالا.
 • تعیین نقاط مینیمم و ماکزیمم کالا برای کنترل کالا در انبار (نقطه سفارش).
 • استفاده از ۵ واحد شمارش برای هر کالا و تعیین ضرایب برای مرتبط کردن واحدها و امکان وابسته کردن واحدها به واحد اصلی (عدد، بسته، کارتن و …).
 • انواع قیمت‌گذاری کالا در انبار به سه صورت میانگین، FIFO و استاندارد.

 

خرید و فروش

 • صدور فاکتور خرید و فروش با پارامترهای گوناگون جهت تنظیم به دلخواه کاربر.
 • صدور پیش فاکتور ، سفارش فروش و سفارش خرید و امکان تبدیل پیش فاکتور به سفارش و یا هریک به فاکتور.
 • صدور فاکتور برگشت از فروش و برگشت از خرید به دو صورت برگشت با امکان تعیین رفرنس خرید و فروش یا مستقل.
 • امکان تفکیک کالاهای سفارش داده شده (رزرو شده) از موجودی و فروش از روی موجودی آزاد.
 • صدور فاکتور سریع فروش و برگشت از فروش، مناسب برای مراکز پرفروش با امکان تبدیل گروهی و یا یک به یک به فاکتور اصلی.
 • صدور سند اتوماتیک برای فاکتورها و امکان تعیین روش صدور سند توسط کاربر به صورت حجم فروش و یا سود فروش.
 • امکان تعریف عطف سند برای صدور سند مالی فاکتور به روش دلخواه کاربر (شابلون سند).
 • قابلیت طراحی فرم فاکتورها توسط کاربر و تعیین فرم پیش‌فرض و تنظیمات گوناگون برای چاپ فاکتور.
 • مدیریت فیلدهای فاکتور و تعیین فیلدهای مورد نیاز در فاکتور به دلخواه کاربر.
 • نگهداری حساب‌های فروشندگان و مشتریان با دسته‌بندی مجزا و تعیین اطلاعات جزیی برای هر مشتری.
 • کنترل چک‌های برگشتی حساب هنگام صدور فاکتور.

 

دریافت و پرداخت و دفتر چک

 • ورود اطلاعات چک ها به همراه نگهداری تاریخچه هربرگ چک بطور کامل.
 • اعمال وضعیت‌های مختلف، پاس نشده، انتقالی، درجریان وصول، برگشتی، پاس شده، نقدی، باطل شده وتضمینی برروی چک.
 • امکان جستجو و دسترسی به اطلاعات مختلف چک.
 • راس گیری چک‌ها.
 • هشدار چک‌های سررسیدشده در ابتدای ورود به برنامه.
 • تعریف دسته‌چک‌های متعدد برای هریک از حساب‌های بانکی.
 • امکان طراحی فرم چک برای بانک‌های مختلف و چاپ چک
 • امکان ورود مستقیم چک‌ها در برگه دریافت و پرداخت به منظور سرعت بیشتر.
 • پیش‌بینی وصول چک دریافتی.
 • مامور یا نماینده وصول چک دریافتی.
 • چک‌های ارزی.
 • گزارش‌های متنوع مربوط به چک‌ها با انواع شرایط به دلخواه کاربر و مرتب‌سازی.
 • نگهداری اطلاعات شعب بانک برای چک‌های دریافتی.
 • کنترل تکراری بودن شماره چک‌ها.
 • تهیه فایل بانک برای چک‌های در جریان وصول‌شده با لیست کد بانک‌ها.
 • کنترل و مقایسه چک‌ها با اسناد اتوماتیک مربوطه.

 

دفتر قسط

 • امکان ایجاد دفترقسط برای فروش یا خرید قسطی کالاها.
 • استفاده از دفتر قسط برای دریافت و پرداخت وام‌ها.
 • تهیه لیست اقساط معوق.
 • امکان چاپ دفتر قسط.
 • هشدار مربوط به سرسید اقساط در ابتدای برنامه.
 • محاسبه کارمزد و تهیه انواع گزارش‌های مربوط به دفتر قسط.

 

حفظ و ایمنی اطلاعات

 • ارائه با قفل سخت‌افزاری .
 • تهیه پشتیبان از اطلاعات به صورت دستی بر روی هارد‌دیسک و فلش به صورت فشرده و غیر فشرده.
 • پشتیبانی اتوماتیک اطلاعات به صورت روزانه.
 • امکان زمان‌بندی کردن پشتیبانی اطلاعات در برنامه.
 • تعیین گروه‌های امنیتی.
 • تعیین کاربران مختلف. تخصیص نام کاربری و رمز ورود آن‌ها.
 • تخصیص دسترسی به کاربران (قسمت های مختلف برنامه، حساب‌ها، کالاها، انبارها).
 • گزارش‌گیری از عملیات انجام شده توسط کاربران (Log File).

 

سایر امکانات

 • تعداد رکوردهای نامحدود در بانک اطلاعاتی.
 • قابلیت ایجاد شرکت‌های مختلف با کدینگ قابل تعریف توسط کاربر.
 • امکان ارسال و دریافت اطلاعات بین شرکت‌ها (چارت حساب‌ها، کالاها، اسناد و فاکتورها)
 • ارسال و دریافت چک‌‌ها.
 • ورود اطلاعات و قابلیت نمایش منوها و گزارشات به زبان‌های انگلیسی و فارسی (نسخه دوزبانه).
 • ورود اطلاعات از طریق فایل‌های متنی با ساختار ویژه جهت تبدیل به اسناد حسابداری.
 • قابلیت اتصال با ترازوهای دیجیتالی جهت ورود مقادیر اوزان.
 • سیستم چند ارزی.
 • تقویم شمسی و میلادی و دفتر سررسید و سازماندهی اقدامات.
 • سازگار با انواع چاپگر.
 • قابلیت چاپ بارکد.
 • ارسال پیام کوتاه (SMS) از طریق برنامه، ارسال مانده حساب، آخرین گردش، دعوت به بازدید اطلاع از محصول جدید و … .
 • قابلیت ارسال تمام گزارش ها با قالب PDF,XML,EXCEL.
 • گزارش ساز (Report Generator) با امکان فرمول نویسی ..
 • قابلیت تهیه گزارش های پارامتریک، اظهارنامه مالیاتی، دفاتر کل و روزنامه به صورت و یا خلاصه ماه و…
 • امکان تعریف نوار ابزار (Toolbar) برای دسترسی سریع به آیتم های پرکاربرد.
 • کلیدهای میانبر و دسترسی سریع.
 • امکان تعریف متون کمکی از پیش تعریف شده.
 • امکان تعیین تصویر زمینه برای صفحه اصلی برنامه.
 • ارسال پیغام برای کاربران شبکه.
 • امکان طراحی فرم ها برای سهولت کار کاربر با برنامه.
 • تهیه نمودارهای سه بعدی.
 • نگهداری اطلاعات کامل یک حساب از جمله آدرس تلفن و … . انتقال آن به دفتر تلفن.

آیا در رابطه با حسابگر بازرگانی سوالی دارید؟

برای کسب اطلاعات بیشتر از فرم زیر استفاده نمایید.
به این محصول امتیاز دهید